Είπαν για μας

01/11/2017

"The Athens Review" - Αναμνηστική φωτογραφία: η αφήγηση της ζωής όπως θα θέλαμε να είναι

01/11/2017

"The Athens Review" - Ανεπίσημες φωτογραφίες - λανθάνουσες αναγνώσεις

03/09/2017

Εφημερίδα "Η Καθημερινή" - Η αναγκαιότητα της πολιτικής