Είπαν για μας

12/04/2020

"Free Sunday" - 6 βιβλία για το Πάσχα

05/04/2020

"Το Βήμα" - Προθήκες

05/04/2020

"Το Βήμα" - Stephen Greenblatt, Να μη γίνουμε λεία απατεώνων ηγετών

31/03/2020

"Η Καθημερινή" - Μια ιογενής πνευμονία

27/03/2020

"Εστία" - Ατζέντα. Νέες εκδόσεις

26/03/2020

"Εστία" - Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών

25/03/2020

Lifo - "Ιμπέριος και Μαργαρώνα". Μια κομβική δημώδης μυθιστορία του 16ου αι.

29/02/2020

"Τα Νέα" - Η πολιτιστική κληρονομιά είναι συνομιλία μας με τους νεκρούς

25/02/2020

'Ανεξάρτητος Τύπος Ηπείρου" - Εγκαινιάστηκε η έκθεση για τα Γιάννενα στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο

22/02/2020

"Ελευθερία Ηπείρου" - Τα Ιωάννινα της απελευθέρωσης μέσα από φωτογραφίες

2 3 4 5 6