Είπαν για μας

03/04/2024

"Τα Νέα" - Όλοι για τον Σπύρο Ευαγγελάτο

02/04/2024

"Τα Νέα" - Παραστάσεις από το 1 ως το 214...

02/04/2024

www.okmag.gr - Σπύρος Α. Ευαγγελάτος

02/04/2024

www.expertnews.gr - Η ΠτΔ, στην παρουσίαση της μονογραφίας «Σπύρος Α. Ευαγγελάτος»

01/04/2024

"Εστία" - Ατζέντα. Σπύρος Ευαγγελάτος

01/04/2024

"Απογευματινή" - Ατζέντα. Σπύρος Ευαγγελάτος

01/04/2024

www.catisart.gr - Σπύρος Α. Ευαγγελάτος

01/04/2024

www.tetragwno.gr - «Σπύρος Α. Ευαγγελάτος» του ΜΙΕΤ : Παρουσίαση βιβλίου στο Αμφι-θέατρο

01/04/2024

"Athens Review of Books" - Μια αναθεωριτική προσέγγιση στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας

29/03/2024

"Καθημερινή" - Ατζέντα. Σπύρος Ευαγγελάτος

5 6 7 8 9