Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο

Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο (ΙΠΑ) ιδρύθηκε από τον καθηγητή και μετέπειτα ακαδημαϊκό Λίνο Πολίτη. Λειτουργεί από το 1974 και αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ).

Με σκοπό τη διάσωση και φωτογράφηση Συλλογών Χειρόγραφων Κωδίκων και Ιστορικών Αρχείων, το ΙΠΑ έχει εκτελέσει πάνω από 250 επιστημονικές αποστολές και διαθέτει σήμερα Αρχείο Μικροφίλμ 9.500 περίπου χειρογράφων και 20 μεγάλων ιστορικών αρχείων από μοναστηριακές, ιδιωτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, της Κύπρου, από τις συλλογές των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης Σινά, και επιλεκτικά, από άλλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού (Βενετία, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Κίεβο Σόφια).

Το ΙΠΑ διαθέτει Συλλογές Χειρογράφων (περισσότερα από 100 ελληνικά και ξενόγλωσσα χειρόγραφα 11ου-20ού αι.), έγγραφα και αρχειακό υλικό, καθώς επίσης Συλλογές Παλαιτύπων  και Σπανίων Εκδόσεων (15ου-20ού αι.). Η Βιβλιοθήκη του ΙΠΑ διαθέτει εξειδικευμένη συλλογή βιβλίων σχετικά με την Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία (Καταλόγους Χειρογράφων, εγχειρίδια, κ.ά.), την Ελληνική Τυπογραφία, την Ιστορία του Βιβλίου και των Βιβλιοθηκών και τη Νεότερη Ιστορία του Ελληνισμού.

Στο ΙΠΑ διδάσκονται δωρεάν Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας και διοργανώνονται διαλέξεις ειδικού παλαιογραφικού και ιστορικού περιεχομένου, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, εκπονείται ερευνητικό έργο και παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές για θέματα σχετικά με τις συλλογές ελληνικών χειρογράφων και τη μελέτη των χειρογράφων κωδίκων.

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, το ΙΠΑ διαθέτει ειδικά μηχανήματα ανάγνωσης μικροταινιών και ψηφιοποίησης υλικού, ενώ ένα μέρος των Συλλογών και του Αρχείου μικροφίλμ έχει ήδη ψηφιοποιηθεί [Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’].

Διεύθυνση ΙΠΑ Π. Σκουζέ 3, Αθήνα 105 60, 1ος όροφος.
Ώρες λειτουργίας για το κοινό, καθημερινά : 9:30-15:30
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3221337
Για τον προγραμματισμό επίσκεψης στο ΙΠΑ, προηγείται επικοινωνία στο 
210 3221337 ή αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

ipamiet@otenet.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2023-2024

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης ανακοινώνει την επανέναρξη των μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις προσέγγισης και επεξεργασίας γραπτών φιλολογικών και ιστορικών πηγών από χειρόγραφους κώδικες και έγγραφα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου.
Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν. Διδάσκων είναι ο φιλόλογος – παλαιογράφος και πρόεδρος του Ινστιτούτου «Αρέθας» - Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνών Παλαιογραφίας, Βιβλιολογίας και Ιστορίας των Κειμένων, κ. Αγαμέμνων Τσελίκας, πρώην προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής μέχρι και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου και θα τους δοθούν περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία του μαθήματος.
Φόρμα εγγραφής: https://forms.office.com/e/HB3xxX2wFf
Το δελτίο εγγραφής αφορά τον κύκλο μαθημάτων Α ή Β.
Για το κύκλο Γ θα γίνει προσεχώς ειδική ανακοίνωση.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 32 21 337
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. Σκουζέ 3, Αθήνα 105 60
E-mail: ipamiet@otenet.gr
Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ