Ενημερωτικό Δελτίο

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, αποβλέποντας σε μια συστηματικότερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία με το κοινό του, εγκαινιάζει με ιδιαίτερη χαρά το ενημερωτικό του δελτίο. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό περιοδικό από το οποίο ο αναγνώστης θα μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, αλλά και για ενδιαφέροντα θέματα κυρίως από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Αξιοποιώντας την επικοινωνιακή αμεσότητα των σύγχρονων μέσων, οι αναρτήσεις, επιμελημένες από το ίδιο το επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος, θα συμβάλουν δυναμικά στην αποστολή του, που δεν είναι άλλη από τη διάχυση της γνώσης στο ευρύτερο κοινό με μοναδικό κριτήριο την ποιότητα. 

Τεύχος 1ο – Οκτώβριος 2023

Τεύχος 2ο – Νοέμβριος 2023

Τεύχος 3ο – Δεκέμβριος 2023

Τεύχος 4ο – Ιανουάριος 2024

Τεύχος 5ο – Φεβρουάριος 2024

Τεύχος 6ο – Μάρτιος 2024

Τεύχος 7ο – Απρίλιος 2024