Υποτροφίες Κληροδοτήματος Αλ. Μινωτή

18 Μαΐου 2017

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 δύο (2) υποτροφίες, με επιλογή, για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

Προκήρυξη

Αίτηση - Δήλωση

Προσόντα

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 19/05/2017 έως και 07/06/2017

Tηλ. επικοινωνίας: 210 3221 335 - Ώρες: 8.30 - 14.30