Συνέντευξη Α. Τσελίκα στο περιοδικό "Αρχαιολογία" για το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ

20 Απριλίου 2016

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τη συνέντευξη

http://www.archaiologia.gr/blog/2014/07/09/%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1/