ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ι' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΕΤ

06 Σεπτεμβρίου 2021

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Η μεταβατική περίοδος που διέρχεται τόσο η Διοίκηση  όσο και η Διεύθυνση του ΜΙΕΤ δεν έχει ακόμη παρέλθει με συνέπεια να πληροφορηθώ μόλις στις 2 Σεπτεμβρίου ότι η Μεταβατική Διευθύντρια κ. Λούβη δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις που θα δεσμεύουν το Ίδρυμα για τα επόμενα δύο χρόνια.
   Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε, με μεγάλη λύπη, ότι το Εργαστήριο Επιμέλειας  Εκδόσεων δεν θα λειτουργήσει κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, όπως είχε προγραμματιστεί.
 

Κωστούλα Σκλαβενίτη
Υπεύθυνη Εκδόσεων του ΜΙΕΤ