Παράταση περιοδικής έκθεσης στη Θεσσαλονίκη

24 Ιανουαρίου 2024

   Περιοδική έκθεση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στο Παράρτημα του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη

«Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα
από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)»

Παράτασης έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

Λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης ανταποκρινόμενο στο αίτημα του κοινού, και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας της έκθεσης «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση» έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.