Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας αποχαιρετούν με θλίψη τον Γιώργο Β. Δερτιλή

24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας αποχαιρετούν με θλίψη τον Γιώργο Β. Δερτιλή, έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες ιστορικούς.  

Η πολύτιμη συμβολή του Γ. Β. Δερτιλή στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας, ήταν διαχρονικά ενταγμένη στο πλαίσιο της Εθνικής Τράπεζας.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιώργος Β. Δερτιλής συνέδεσε το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα έως και τον 21ο με την Εθνική Τράπεζα και προσέφερε την επιστημονική και πνευματική παρακαταθήκη του στο Ιστορικό Αρχείο (ΙΑΕΤΕ) και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) .

Ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ιστορίας της Εθνικής Τράπεζας (1982-2006) για την αξιοποίηση του αρχειακού πλούτου του ΙΑΕΤΕ . Το πρώτο έργο που ανέθεσε η Επιτροπή ήταν η μελέτη του «Το Ζήτημα των τραπεζών, 1871-1873. Οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα του ΙΘ΄ αιώνα», η οποία εκδόθηκε το 1980 από το ΜΙΕΤ.

Ο Γ. Β. Δερτιλής διετέλεσε, επίσης, διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος του ΙΑΕΤΕ  «Πηγές οικονομικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, ποσοτικά στοιχεία και στατιστικές σειρές, 1830-1939», που εγκαινιάστηκε το 1995 και περιελάμβανε έξι επιμέρους έρευνες στα αντίστοιχα πεδία: ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, τιμές και τιμαριθμικοί δείκτες, δημόσιες δαπάνες (καταναλωτικές, μεταβιβαστικές, επενδυτικές), δημόσια έσοδα, δημόσιο χρέος (εσωτερικό και εξωτερικό), τραπεζικό και νομισματικό σύστημα.

Σε συνέχεια των έργων υποδομής για την επιστημονική έρευνα που ο ίδιος προώθησε την περίοδο 1980-2000, ο Γ. Β. Δερτιλής ανέλαβε το 1999 τη συγγραφή του συνθετικού έργου «Η Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920», που κυκλοφόρησε το 2004 από το  ΜΙΕΤ  εκτός εμπορίου και αργότερα από τον εκδοτικό οίκο της «Εστίας».

Διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ (1986-1992) και έχει δωρίσει στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ, όπου διαφυλάσσονται, πολύτιμα για την επιστημονική έρευνα τεκμήρια από τη βιβλιοθήκη του στο Παρίσι και το προσωπικό αρχείο του.

Η Εθνική Τράπεζα, το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ και το ΜΙΕΤ συλλυπούνται την οικογένεια του ξεχωριστού επιστήμονα και ανθρώπου.