Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας και Ιστορίας των Κειμένων

18 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τo  Iστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης αρχίζει από τις 18 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, τη σειρά των Μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας και Ιστορίας των Κειμένων.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν να έλθουν  σε άμεση επαφή με τις γραπτές πηγές της Ιστορίας και Φιλολογίας και γενικότερα της γραπτής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το περιεχόμενό τους θα είναι ανάγνωση βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων κωδίκων, στοιχεία χρονολόγησης και περιγραφής, ανάλυση των μορφών της ελληνικής γραφής απὸ τον 2ο μ.Χ. αιώνα, ιστορία βιβλιοθηκών, ιστορία της παράδοσης των φιλολογικών κειμένων και περιγραφή και ανάλυση ιστορικών εγγράφων.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και γίνονται κάθε Πέμπτη το απόγευμα στην αίθουσα του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου, Παναγή Σκουζέ 3, 1ος όροφος (Πλατεία Αγίας Ειρήνης οδού Αιόλου)  με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Ώρα 5.00 – 6.00 μ.μ. Α’ έτος
   «     6.30 – 7.30 μ.μ. Β’ έτος
   «     8.00 – 9.00 μ.μ. Γ’ έτος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 210-3221337.
Διδάσκει επί 35ετία ο προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου, Φιλόλογος – Παλαιογράφος Αγαμέμνων Τσελίκας