Η ομιλία του Θεόδωρου Παπαγγελή "Δυτικά από την αμμουδιά του Ομήρου: Η Αινειάδα του Βιργιλίου"

06 Δεκεμβρίου 2018

Σεμινάριο ποίησης στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Αμερικής 13
Τετάρτη, 21.11.2018, 6:00-8:00 μμ
Θεόδωρος Παπαγγελής, καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Δυτικά από την αμμουδιά του Ομήρου: Η Αινειάδα του Βιργιλίου