Ερευνητικό εργαστήρι στο ΙΠΑ με τίτλο «Θάλασσα Ευσεβείας. Προσκυνηματικές πρακτικές στην Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αιώνας».

25 Μαΐου 2023

Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ
διοργανώνει την Πέμπτη 25 Μαΐου #workshop με τίτλο
«Θάλασσα Ευσεβείας. Προσκυνηματικές πρακτικές στην Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αιώνας».

 
Η πρακτική του ταξιδιού για προσκυνηματικούς σκοπούς συνεχίζει να αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό που διαπερνά τον χρόνο, τους τόπους, τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια. Ιδιαίτερος χώρος στον οποίο τα ταξίδια αυτά διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο, υπήρξε η Ανατολική Μεσόγειος. Σταυροδρόμι κρατών, γλωσσών, θρησκειών, πολιτισμών, το Λεβάντε χαράχτηκε από τις νοητές αλλά και υλικές γραμμές που άφηναν τα ίχνη των προσκυνητών σχηματίζοντας πολλαπλά δίκτυα και οδούς: ανθρώπων, θεσμών, οικονομίας, πολιτικής. Η εξέτασή τους αποτελεί πάντα για την έρευνα έναν προνομιακό χώρο ανάπτυξης υποθέσεως που δεν περιορίζονται στο χώρο της θρησκείας, αλλά απλώνονται καλύπτοντας τα πεδία της κοινωνικής ιστορίας, της ιστορίας των θεσμών, της ιστορίας των κειμένων, του υλικού πολιτισμού, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της οικονομίας, των σπουδών του φύλου.
Στο #workshop αυτό, ερευνητές από διαφορετικούς χώρους, θα εξετάσουν πτυχές του ζητήματος εστιάζοντας στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου την περίοδο από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα. Αντικείμενα των παρουσιάσεων θα αποτελέσουν οι κοινωνικές όψεις του ταξιδιού, οι διαθρησκευτικές και διομολογιακές οπτικές, οι έμφυλες στάσεις, οι οικονομικές και θεσμικές δυναμικές, , οι απο-τα-κάτω στάσεις, συνήθειες και αντιλήψεις, οι κειμενικοί ‘χώροι’ που διαμορφώνονται στα χειρόγραφα βιβλία, οι υλικές πραγματικότητες, οι γεωγραφικές διαστάσεις. Όλες αυτές οι πλευρές θα εξεταστούν μέσα από την οπτική των αρχειακών τεκμηρίων, των μαρτυριών των χειρογράφων και των εντύπων.
Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Μαΐου
Χώρος: ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, Σκουζέ 3, 1ος όροφος
Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δηλώσεις συμμετοχής.