Εκτάκτως η έκθεση «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την επανάσταση» θα παραμείνει κλειστή το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

15 Μαρτίου 2024

Εκτάκτως η έκθεση «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την επανάσταση»,
που παρουσιάζεται στο Παράρτημα του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει κλειστή το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024".