Έκθεση με έργα Ελλήνων Καλλιτεχνών. Ευχαριστίες

05 Φεβρουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΙΕΤ ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τις οικογένειές τους καθώς και τους συλλέκτες για τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους στη συγκέντρωση έργων τέχνης με σκοπό την έκθεση και τη δημοπρασία στο Μέγαρο Εϋνάρδου.
Το ποσό που συγκεντρώθηκε ανέρχεται στα 69.500 ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΕΛΙΑ.
Η πρωτόγνωρη εμπειρία μιας τέτοιας παράκλησης από την πλευρά του ΜΙΕΤ και μιας τέτοιας ανταπόκρισης από την πλευρά των καλλιτεχνών και των φίλων της τέχνης μας έκανε σίγουρα πλουσιότερους.
Είμαστε ευγνώμονες.