ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2022-2023

27 Σεπτεμβρίου 2022

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης ανακοινώνει την επανέναρξη των μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις προσέγγισης και επεξεργασίας γραπτών φιλολογικών και ιστορικών πηγών από χειρόγραφους κώδικες και έγγραφα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν. Διδάσκων θα είναι ο φιλόλογος – παλαιογράφος κ. Αγαμέμνων Τσελίκας. Τα μαθήματα θα γίνονται με αποστολή και ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση paleografiaipamiet@gmail.com το συνημμένο δελτίο και θα τους δοθούν περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία του μαθήματος.

Διευκρίνιση: Στον πρώτο κύκλο (Α) θα γίνουν τα μαθήματα για τους αρχάριους και στον δεύτερο (ΑΑ) θα συνεχίσουν τα μαθήματα του πρώτου, που έμεινε ημιτελής λόγω αργοπορημένης έναρξης.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ