Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά. Αποτελέσματα για το έτος 2019

03 Μαρτίου 2020

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥΛΛΑ 2019    

Πρακτικό συνεδρίας της Κριτικής Επιτροπής του Βραβείου
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 10.00 στα γραφεία του Ιδρύματος
Θουκυδίδου 13, Αθήνα

 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έληξε η προθεσμία υποβολής κειμένων για το Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά 2019, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 12 συνολικά εργασίες. Δύο εξ αυτών απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης (ήταν πάνω από το όριο των 11.000 λέξεων).
Οι εργασίες στάλθηκαν σε όλους τους κριτές ανωνύμως, δηλαδή αφού απαλείφθηκε από την έντυπη ή την ηλεκτρονική μορφή του κειμένου κάθε ένδειξη για το πρόσωπο του συγγραφέα και για την επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα ή πανεπιστημιακή του συνάφεια. Τα μέλη της  Επιτροπής, έχοντας ήδη λάβει από τον Οκτώβριο και τα 10 κείμενα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα μελέτησε, τα αξιολόγησε και στην παρούσα συνεδρία αποφάσισε ομόφωνα να μην απονείμει φέτος βραβείο και χρηματικό έπαθλο κρίνοντας ότι καμία από τις εργασίες που υποβλήθηκαν δεν είναι άξια για τη διάκριση αυτή.