Αποτελέσματα της προκήρυξης για τη θέση παλαιογράφου στο ΜΙΕΤ

01 Ιουνίου 2018

Για την προκηρυχθείσα θέση παλαιογράφου στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο (ΙΠΑ) του ΜΙΕΤ, επελέγη με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος η κ. Βενετία Χατζοπούλου.