Αποστολή ΙΠΑ σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών στη Βιβλιοθήκη Labronica του Λιβόρνου

16 Οκτωβρίου 2023

Από τις 8 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δύο συνεργάτες του ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, o υπεύθυνος Σταύρος Γριμάνης και η Βενετία Χατζοπούλου, μαζί με την Δέσποινα Βλάμη ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών πραγματοποιήσαν ερευνητική αποστολή στη Βιβλιοθήκη Labronica του Λιβόρνου.

Η αποστολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης Labronica με το ΚΕΜΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών και το ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, μετά από συμφωνία για την ανάδειξη αρχειακού υλικού και εκδόσεων ελληνικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, την άνοιξη του 2022 η Biblioteca Labronica του Λιβόρνου επικοινώνησε με το ΚΕΜΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα με την ερευνήτρια Δέσποινα Βλάμη για να κοινοποιήσει την ύπαρξη μεγάλης αξίας αρχειακού υλικού και εκδόσεων που αφορούσαν την ελληνική κοινότητα του Λιβόρνου. Με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής του ΚΕΜΝΕ και της επόπτριας ακαδημαϊκού κ. Μαλτέζου οργανώθηκε ερευνητική αποστολή στο Λιβόρνο για την καταγραφή και αξιολόγηση του υλικού. Η συνεργασία συμφωνήθηκε και επιβεβαιώθηκε εκ μέρους της βιβλιοθήκης σε αλληλογραφία με το ΚΕΜΝΕ που ακολούθησε. Στη συνέχεια προτάθηκε εκ μέρους του ΚΕΜΝΕ και συμφωνήθηκε η συμμετοχή και του ΙΠΑ/ΜΙΕΤ στην παραπάνω εργασία με σκοπό την ανάδειξη του σπουδαίου υλικού που βρέθηκε

Από 22 μέχρι 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ερευνητική αποστολή στη Βιβλιοθήκη Labronica του Λιβόρνου του ΚΕΜΝΕ/Ακαδημίας Αθηνών και ΙΠΑ/ΜΙΕΤ στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών ιδρυμάτων με σκοπό την καταγραφή, περιγραφή και τεκμηρίωση βιβλίων και εγγράφων ελληνικού ενδιαφέροντος που διατηρούνται στις συλλογές της βιβλιοθήκης Labronica του Λιβόρνου. Η αποστολή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης (τον Οκτώβριο του 2023) και κατά τη διάρκειά της εξετάστηκε επιπλέον σημαντικό αρχειακό και βιβλιακό υλικό που σχετίζεται με την έρευνα και την τεκμηρίωση της συλλογής, τόσο στα αρχεία του Λιβόρνου όσο και της Φλωρεντίας.