Ανακοίνωση μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας

19 Ιανουαρίου 2022

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης ανακοινώνει την επανέναρξη των μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας από την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις προσέγγισης και επεξεργασίας γραπτών φιλολογικών και ιστορικών πηγών από χειρόγραφους κώδικες και έγγραφα της βυζαντινής περιόδου (9ος-15ος αι.). Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν. Διδάσκων θα είναι ο φιλόλογος –παλαιογράφος κ. Αγαμέμνων Τσελίκας, πρώην προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ. Τα μαθήματα θα γίνονται με την αποστολή και ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση paleografiaipamiet@gmail.com το συνημμένο δελτίο με τα ακόλουθα στοιχεία και θα τους δοθούν περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία του μαθήματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάστε τη φόρμα εγγραφής