Αναβολή σεμιναρίου "Μετάφραση του αρχαίου δράματος"

09 Μαρτίου 2020

Κατόπιν της απόφασης του Υπουργείου Υγείας για αναστολή όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων για τις επόμενες 4 εβδομάδες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σεμινάριο με τίτλο Μετάφραση του αρχαίου δράματος: από την ενδογλωσσία στον ξενισμό αναβάλλεται.