Αθήνα - Διανομή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων

22 Μαρτίου 2022

Η διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων πραγματοποιείται στο κτίριο του ΕΛΙΑ, Αγ. Ανδρέα 4 - Πλάκα
Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 - 14.00 
Υπεύθυνη διανομής: Εύη Βρέττα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3211149 (εσωτ. 157)