Υποτροφίες 2017-2018

18 Μαΐου 2017

Ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 δύο (2) υποτροφίες, με επιλογή, για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

Προκήρυξη

Αίτηση - Δήλωση

Προσόντα

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 19/05/2017 έως και 07/06/2017

Tηλ. επικοινωνίας: 210 3221 335 - Ώρες: 8.30 - 14.30