Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης-Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Κυρτάτας
ΤΑΜΙΑΣ: Σάββας Κονταράτος
ΜΕΛΗ: Νικηφόρος Διαμαντούρος, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Λουκάς Παπαδήμος, Αλέξης Πολίτης, Αντώνιος Ρεγκάκος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Διονύσης Καψάλης

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ex officio ο εκάστοτε Πρόεδρος (μέχρι πρότινος Διοικητής) της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Τα υπόλοιπα οκτώ μέλη εκλέγονται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο για εξαετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Οργανισμό του ΜΙΕΤ, δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (εν ενεργεία ή ομότιμοι) και ένα πρέπει να είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να είναι «διακεκριμένοι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν πείρα σχετική με τους σκοπούς του Ιδρύματος».
Όπως ορίζεται στον Οργανισμό, «η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική». Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα αμισθί και δεν αμείβονται ούτε αποζημιώνονται για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΜΙΕΤ έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν οι κάτωθι:

Άγγελος Βλάχος (1966-1967), Ι. Θ. Κακριδής (1966-1967, 1974-1983), Γεώργιος Μαύρος (1966), Ιωάννης Π. Παρασκευόπουλος (1966), Λίνος Πολίτης (1966-1967, 1974-1982), Παντελής Πρεβελάκης (1966-1967, 1974-1980), Λεωνίδας Φιλιππίδης (1966-1967), Άγγελος Αγγελόπουλος (1974-1980), Νικόλαος Κ. Λούρος (1974-1983), Αριστόβουλος Μάνεσης (1974-1979, 1988-2000), Γεώργιος Μ. Μητσόπουλος (1974-1980), Ευάγγελος Παπανούτσος (1974-1982), Κωνσταντίνος Δ. Τσάτσος (1974-1975), Ιωάννης Σόντης (1976-1977), Ιωάννης Γεωργάκης (1978-1985), Μανόλης Ανδρόνικος (1979-1988), Νικόλαος Παπαντωνίου (1980-1987), Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας (1980-1993), Ευθύμιος Χριστοδούλου (1980-1981), Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης (1981-1982), Στυλιανός Παναγόπουλος (1982-1989), Νίκος Σβορώνος (1982-1989), Γιάννης Παππάς (1983-1986), Γ. Π. Σαββίδης (1983-1992), Δ. Ν. Μαρωνίτης (1985-1997), Γ. Β. Δερτιλής (1986-1992), Μανόλης Χατζηδάκης (1986-1994), Δημήτριος Γερμίδης (1989-1991), Σπύρος Α. Δοξιάδης (1989-1991), Κωνσταντίνος Κριμπάς (1990-2006), Μιχάλης Δ. Βρανόπουλος (1991-1993), Πέτρος Γέμτος (1991-1992), Γεώργιος Μίρκος (1993-1996), Νίκος Οικονομίδης (1993-2000), Ιωάννης Στ. Πεσμαζόγλου (1993-1999), Θεόδωρος Καρατζάς (1996-2004), Νικηφόρος Διαμαντούρος (1999-2005), Άννα Αβραμέα (2001-2008), Ιάκωβος Καμπανέλλης (2001-2011), Τάκης Αράπογλου (2004-2010), Παναγιώτης Μουλλάς (2004-2010), Αλέξης Δημαράς (2007-2012), Βασίλειος Ράπανος (2010-2012), Βίκτωρ Θ. Μελάς (1992-2013), Γεώργιος Π. Ζανιάς (2012-2015), Μιχάλης Τιβέριος (1995-2015), Λούκα Τ. Κατσέλη (2015-1016).
Διευθυντής του Ιδρύματος 1966-1967, 1974-1998 Εμμανουήλ Κάσδαγλης.