Μαθήματα παλαιογραφίας

Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, εκτός από το κύριο έργο του εμπλουτισμού της φιλμοθήκης του με τη μικροφωτογράφηση χειρογράφων και αρχείων από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, οργανώνει ειδικά μαθήματα ελληνικής Παλαιογραφίας για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πείρα στην ανάγνωση παλαιών ελληνικών χειρογράφων.

Τα μαθήματα γίνονται στην έδρα του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου (Π. Σκουζέ 3) κάθε Πέμπτη (5.00‒9.00 μ.μ.), αποτελούνται από τρεις κύκλους και αρχίζουν τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 3221 337

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. Σκουζέ 3, Αθήνα 105 60

E-mail: ipamiet@otenet.gr