Ιστορικό

Ιστορικό

Το 1966, επί Διοικήσεως Γεωργίου Μαύρου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του εορτασμού των 125 χρόνων από την ίδρυσή της, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μορφωτικό ίδρυμα με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των Γραμμάτων, των Καλών Τεχνών και της Επιστήμης. Το Ίδρυμα αυτό συστάθηκε με το Διάταγμα 311 της 1ης Απριλίου 1966, και σήμερα στεγάζεται στο θαυμάσιο κτίριο της οδού Θουκυδίδου 13, μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα της εποχής της Τουρκοκρατίας, που το αποκατέστησε εκ βάθρων η Εθνική Τράπεζα.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος το αποτελούσαν ο Ιωάννης Κακριδής, ο Παντελής Πρεβελάκης, ο Λίνος Πολίτης, ο Πρέσβης 'Αγγελος Βλάχος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδας Φιλιππίδης και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, τότε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Διευθυντής του Ιδρύματος ανέλαβε ο Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλης, συγγραφέας, διακεκριμένος επιμελητής εκδόσεων και στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Από τον Μάιο του 1966 ως τον Απρίλιο του 1967, το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδίασε τη δράση του Ιδρύματος για τα επόμενα χρόνια. Τη λαμπρή αυτή έναρξη την ανέκοψε βίαια το στρατιωτικό πραξικόπημα, και το μακρόπνοο εκείνο πρόγραμμα αξιοποιήθηκε μόνο μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αφού η Απριλιανή δικτατορία απέλυσε τον Διευθυντή του Ιδρύματος και αντικατέστησε βάναυσα όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είχαν παραιτηθεί.

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ή ΜΙΕΤ, όπως είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό, αρχίζει ουσιαστικά τη δράση του από το 1974, όταν ο Γεώργιος Μαύρος, Αντιπρόεδρος τότε της Κυβερνήσεως, με νομοθετική ρύθμιση επαναφέρει στο Ίδρυμα τη διασαλευμένη τάξη, αποκαθιστώντας το προδικτατορικό Συμβούλιο και τον απολυμένο διευθυντή του Ιδρύματος Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλη, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση αυτή ως το θάνατό του τον Μάρτιο του 1998.

ΙστορικόΤο 1995, η Ακαδημία Αθηνών απένειμε στο Ίδρυμα το Αργυρούν Μετάλλιο για τη σύνολη προσφορά του στην πνευματική ζωή του τόπου, "ότι επί τριάκοντα έτη την επιστήμην, τας καλάς τέχνας και τα γράμματα εξόχως προάγει, εκδόσεσί τε, εκθέσεσί τε και μεταφράσεσι πολλού λόγου άξιον έργον".

Η παρουσία του Μορφωτικού Ιδρύματος στο πεδίο των Γραμμάτων αρχίζει στο τέλος του 1974, όταν ξεκινούσαν οι εκδόσεις του που, σύμφωνα με τους καταστατικούς του σκοπούς, προορίζονται να καλύψουν κυρίως διδακτικές ανάγκες των πανεπιστημίων αλλά και βιβλιογραφικά κενά. Έκτοτε το ΜΙΕΤ επιλέγει και εκδίδει έργα που λόγω κόστους ή άλλων ειδικών αναγκών δεν είναι δυνατόν να τα αναλάβουν οι εμπορικοί εκδοτικοί οίκοι. Πολλές από τις 300 περίπου εκδόσεις του Ιδρύματος έχουν εισαχθεί ως διδακτικά εγχειρίδια στην ανώτατη εκπαίδευση. Σταθερή μέριμνα εντούτοις του Μορφωτικού Ιδρύματος παραμένει και ο κοινός αναγνώστης, ο φιλομαθής κάθε ηλικίας ή κοινωνικής τάξεως, ο οποίος επιθυμεί να μορφωθεί ή να διευρύνει την παιδεία του σε οποιαδήποτε από τις μαθήσεις τις οποίες θεραπεύει το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.

Οι εκδόσεις του Ιδρύματος ξεχωρίζουν τόσο για την εύστοχη επιλογή των τίτλων όσο και για την υψηλή τους ποιότητα, και έχουν δίκαια κερδίσει την αναγνώριση του ελληνικού αλλά και του διεθνούς κοινού. Η συγγραφή ή η μετάφραση των έργων ανατίθεται σε ειδικούς επιστήμονες, ενώ η εξαιρετικά φροντισμένη επιμέλεια των εκδόσεων δημιούργησε ένα υψηλό πρότυπο που συνέβαλε στην ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας εκδοτικής παραγωγής.

Η προσφορά του Μορφωτικού Ιδρύματος επεκτείνεται και στους τομείς των καλών τεχνών και των επιστημών και εκδηλώνεται

  • με τον διαρκή εμπλουτισμό της συλλογής έργων τέχνης που διαθέτει και με τη διοργάνωση εκθέσεων
  • με τη διαχείριση δύο μεγάλων πολιτιστικών κέντρων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
  • με το "Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου", το "Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο" και το πρότυπο "Εργαστήριο Συντήρησης Χάρτινου Υλικού"
  • με την οργάνωση ειδικών φιλολογικών σεμιναρίων και μαθημάτων ελληνικής παλαιογραφίας
  • με τη διαχείριση του "Κληροδοτήματος Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού".

Συνέντευξη του κ. Διονύση Καψάλη, Διευθυντή του ΜΙΕΤ, στην εφημερίδα «Η Καθημερινή»

Ο κ. Διονύσης Καψάλης, Διευθυντής του ΜΙΕΤ, μιλάει στο culturenow.gr για το ΜΙΕΤ.