Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά

Το ΜΙΕΤ, για να τιμήσει τη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά, απονέμει κάθε χρόνο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο, για τη συγγραφή μελέτης από μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας με θέμα από τη νεοελληνική γραμματεία.

Η μελέτη πρέπει να είναι αυτοτελής, αδημοσίευτη, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και η έκτασή της να κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 11.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν παραρτημάτων. Το όριο θα τηρείται αυστηρά και κάθε υπέρβαση θα συνιστά ικανό λόγο αποκλεισμού.

Το θέμα της μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας (συμπεριλαμβανομένης της δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας).

Η επιλογή γίνεται από πενταμελή κριτική επιτροπή.

Η μικρή λίστα για το 2016, όπως προκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή, αποτελείται από τις κάτωθι τρεις εργασίες.

α. Άννα-Μαρία Σιχάνη, Ζει το λογοτεχνικό παρελθόν; Πρακτικές μνήμης γύρω από λογοτεχνικό παρελθόν στη μακρά δεκαετία του ’60  
β. Φιόνα Αντωνελάκη, Ποίηση στο ραδιόφωνο, 1945-1960: Πολιτιστική πολιτική και οι ποιητές της «γενιάς του τριάντα»  
γ. Σίμος Ζένιου, Ο ποιητής ως προφήτης και ως πιερότος στην ποίηση του Ρώμου Φιλύρα  

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα το Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά 2016 να απονεμηθεί στη Φιόνα Αντωνελάκη για την εργασία της Ποίηση στο ραδιόφωνο, 1945-1960: Πολιτιστική πολιτική και οι ποιητές της «γενιάς του τριάντα»