Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά

Το ΜΙΕΤ, για να τιμήσει τη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά, απονέμει κάθε χρόνο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο, για τη συγγραφή μελέτης από μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας με θέμα από τη νεοελληνική γραμματεία.

Η μελέτη πρέπει να είναι αυτοτελής, αδημοσίευτη, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και η έκτασή της να κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 11.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν παραρτημάτων. Το όριο θα τηρείται αυστηρά και κάθε υπέρβαση θα συνιστά ικανό λόγο αποκλεισμού.

Το θέμα της μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας (συμπεριλαμβανομένης της δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας).

Η επιλογή γίνεται από πενταμελή κριτική επιτροπή.

Σκόπιμες επισημάνσεις
α.  Η έκταση της μελέτης δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τα προβλεπόμενα όρια λέξεων (8.000-11.000, συνυπολογιζομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν παραρτημάτων).
β. Με τον όρο μελέτη νοείται η ερευνητική εργασία που εξετάζει ένα ζήτημα με προσοχή και διατυπώνει με επιχειρήματα την προσωπική ερμηνευτική άποψη του συντάκτη της, η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, λογική οργάνωση και σαφήνεια και βρίσκεται σε διάλογο με τη βιβλιογραφία.
γ. Εργασίες που δίνουν έμφαση σε χρήσιμες στατιστικές μετρήσεις, βιβλιογραφικές παρουσιάσεις ή αποτελούν μεταφράσεις και απλές εκδόσεις δεν εμπίπτουν στον όρο μελέτη.
δ. Η εκτενής και αυτοτελής παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας είτε στην κατεύθυνση της γραμματολογικής ένταξης είτε στην κατεύθυνση της θεωρητικής πλαισίωσης, δεν συμβάλλουν και μάλλον εμποδίζουν την οργανική ανάπτυξη της μελέτης.
ε. Με δεδομένη και την προβλεπόμενη έκταση, η οργάνωση της μελέτης σε κεφάλαια και υποκεφάλαια με πρόλογο και επίλογο/συμπεράσματα κατά κανόνα οδηγεί σε κατακερματισμό υπονομεύοντας την πραγμάτευση του θέματος.
στ. Στην ολοκλήρωση της μελέτης συμβάλλουν επίσης η συντακτική, φιλολογική και τυπογραφική επιμέλειά της.

Αποτελέσματα για το έτος 2020

Προκήρυξη για το έτος 2020

Αποτελέσματα για το έτος 2019

Προκήρυξη για το έτος 2019

Αποτελέσματα για το έτος 2018

2018 - Ελένη Πετρίδου, Σολωμός και Ρουσσώ

2016 - Φιόνα Αντωνελάκη, Ποίηση στο ραδιόφωνο, 1945-1960: Πολιτιστική πολιτική και οι ποιητές της "Γενιάς του τριάντα"

2015 - Όλγα Μπεζαντάκου, Ο απόηχος της "μουσικής" του Henri Bergson στον νεοελληνικό κριτικό λόγο του μεσοπολέμου. Η ιδέα του  nouveau romantisme

2015 - Μάρα Ψάλτη, Όταν ο Καρυωτάκης συνάντησε τον Καζαντζάκη. Η "Αισιοδοξία" ως αντεστραμμένη Ασκητική

2012 - Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Η Σαπφώ του Διονυσίου Σολωμού

2011 - Λίλια-Άννα Διαμαντοπούλου-Hirner, Κορώνα και Γράμματα. Ένα οπτικό ποίημα του Νεοφύτου Δούκα προς τον Βασιλέα Όθωνα