Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Από το Σεπτέμβριο του 2008, το ΜΙΕΤ υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ορισμένες από τις εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Μέγαρο Εϋνάρδου και στο Βιβλιοπωλείο της οδού Αμερικής 13. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, σε εκπαιδευτικούς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, αποσκοπώντας στην δημιουργική επαφή των επισκεπτών με τα εκθέματα, μέσα από συζητήσεις και καταγραφή προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων.

1 2 3 4 5