Λοιπές περιοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Clear Seach
Search Bar
Αρχιπέλαγος

Αρχιπέλαγος

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Ο Δήμος Σιθωνίας και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας τού Στράτου Καλαφάτη: «Αρχιπέλαγος» το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στις 21:00 στον Τεχνοχώρο Αποθήκη στην Παραλία της Νικήτης. Η έκθεση αποτελεί μια συμπαραγωγή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης και παρουσιάζεται μετά από την επιτυχημένη πορεία της στα πολιτιστικά κέντρα του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στη Νικήτη η έκθεση εμπλουτίζεται με τον χάρτη του Αρχιπελάγους Marco Boschini: L' Archipelago con tutte le isole, scogli secche, e bessi fondi, con i mari, golfi, seni, porti, città, e castelli…, εκδ. Francesco Nicolini, που απόκειται στο Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου του ΜΙΕΤ καθώς και με πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό.
29 Ιουνίου 2019 - 30 Σεπτεμβρίου 2019
Δήμος Σιθωνίας. Τεχνοχώρος Αποθήκη, Παραλία Νικήτης, Χαλκιδική
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ