Παρουσίαση του βιβλίου «Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα»
Χώρος: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Τσιμισκή 11
Εγκαίνια: 01 Δεκ 2017
Διάρκεια: 01 Δεκ 2017
Πληροφορίες: 2310 288036
Πολυμέσα:

Παρουσίαση του βιβλίου «Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα»

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ)
διοργανώνουν στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ την παρουσίαση του βιβλίου:

Φυλετικές Θεωρίες στην Ελλάδα
Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία
και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και 20ό αιώνα

Συνέκδοση με τις εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ομιλητές
Ευγένιος Ματθιόπουλος, καθηγητής Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ρίκα Μπενβενίστε, καθηγήτρια Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λουκιανός Χασιώτης, επ. καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΑΠΘ

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, στις 8.00 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ξαφνιαζόμαστε τα τελευταία χρόνια όποτε συνειδητοποιούμε την απήχηση που εξακολουθούν να έχουν σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι φυλετικές θεωρίες και οι ρατσιστικές αντιλήψεις. Οι ιδέες που ταξινομούν τις ανθρώπινες ομάδες σε φυλές σύμφωνα με τα εξωτερικά τους φυσικά χαρακτηριστικά, και τις ιεραρχούν ανάγοντας τα χαρακτηριστικά αυτά σε διανοητική ικανότητα, πολιτισμικό επίπεδο και κοινωνική οργάνωση, είναι προϊόν του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Στη Δύση, επί έναν περίπου αιώνα, αποτέλεσαν απολύτως αποδεκτές και έγκυρες επιστημονικές θέσεις με τεράστια απήχηση στο ευρύ κοινό και τροφοδότησαν κρατικές πολιτικές για τη βελτίωση της φυλετικής ποιότητας σε πολλές χώρες, πριν γνωρίσουν τη διεθνή απόρριψη μετά τη σύνδεσή τους με τα εγκλήματα του ναζισμού κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα κείμενα του τόμου συνιστούν μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί η διάχυση των φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα και τα πολλαπλά νοήματα που παίρνει στον χρόνο η έννοια της φυλής: Ιχνηλατούν εξίσου τις διαδρομές μέσα από τις οποίες διαδόθηκαν οι φυλετικές θεωρίες όσο και τις προσαρμογές τους στα ελληνικά ζητούμενα, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα· δείχνουν πώς οι φυλετικές θεωρίες επέδρασαν στη διαμόρφωση νέων εξειδικεύσεων στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τροφοδότησαν επιστημονικές και επαγγελματικές αντιπαραθέσεις και στήριξαν επιστημονικές προτάσεις για την υιοθέτηση ευγονικών πολιτικών· διερευνούν πώς ενσωματώνονται φυλετικές θεωρίες ή εκλαϊκευτικές εκδοχές τους σε πολιτικές ιδεολογίες κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και πώς χρησιμοποιούνται στην προώθηση εθνικών πολιτικών· ανιχνεύουν επίσης στοιχεία της διάχυσης των φυλετικών θεωριών σε λογοτεχνικά κείμενα ή σε κριτικούς, ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης· τέλος, εξετάζουν επιβιώσεις των φυλετικών θεωριών σε σημερινές εκδοχές της διαπλοκής του εθνικισμού με τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, όπως αποτυπώνονται στον νομικό, επιστημονικό, λαϊκιστικό ή θρησκευτικό λόγο.

Από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, στο βιβλιοπωλείο μας θα ισχύουν ειδικές τιμές σε όλους τους τίτλους των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

 


Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email