Θαλάσσιοι δρόμοι και νησιά του Ελλαδικού χώρου. Χαρτογραφήσεις του 16ου και του 17ου αιώνα
Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Πατρών του ΜΙΕΤ
Τοποθεσία: Πάτρα
Εγκαίνια: 10 Νοε 1999
Διάρκεια: 10 Νοε 1999 - 19 Δεκ 1999

Θαλάσσιοι δρόμοι και νησιά του Ελλαδικού χώρου. Χαρτογραφήσεις του 16ου και του 17ου αιώνα

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν δείγματα της χαρτογράφησης των ελληνικών νησιών από τις αρχές του 16ου ώς το τέλος του 17ου αιώνα, καθώς και ναυτικών χαρτών της ίδιας εποχής που καθοδηγούσαν τους ναυτικούς στα ταξίδια τους.


Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email