Παναγή Σκουζέ 3,
105 60 Αθήνα,
4ος Όροφος,
Τηλ.: 210 3229629
e-mail:

Εργαστήριο Συντήρησης

Το Εργαστήριο Συντήρησης Χάρτινου Υλικού λειτουργεί από το 1986 με ειδικότητες τη Συντήρηση Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού και τη Συντήρηση Χάρτινων Έργων Τέχνης.

Κύριο έργο του είναι η διατήρηση και η συντήρηση των συλλογών του ΜΙΕΤ, η εκπαίδευση σε θέματα προληπτικής συντήρησης του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συλλογών και η υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Το Εργαστήριο παρέχει συμβουλές σε βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, επιμελητές εκθέσεων, υπεύθυνους συλλογών, και συλλέκτες για θέματα προληπτικής και ενεργητικής συντήρησης.

Αναλαμβάνει την καταγραφή κατάστασης συλλογών, καθώς και τη συντήρηση χάρτινου υλικού άλλων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση του ΜΙΕΤ.

Διαθέτει μια βιβλιοθήκη προσωπικού που είναι ανοιχτή στο κοινό κάθε Πέμπτη 10:00 – 14:00. Κάθε Πέμπτη τις ίδιες ώρες είναι ανοιχτό και σε κάθε ενδιαφερόμενο για παροχή συμβουλών.