Παναγή Σκουζέ 3,
105 60 Αθήνα,
4ος Όροφος,
Τηλ.: 210 3229629
e-mail:

Εργαστήριο Συντήρησης

Το Εργαστήριο Συντήρησης Χάρτινου Υλικού λειτουργεί από το 1986 με ειδικότητα τη συντήρηση βιβλιακού και αρχειακού υλικού καθώς και χάρτινων έργων τέχνης.

Κύριο μέλημά του είναι η συντήρηση των Συλλογών του ΜΙΕΤ, η εκπαίδευση του αρμόδιου για τις Συλλογές προσωπικού σε θέματα προληπτικής συντήρησης και η υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ΜΙΕΤ.

Ευρύτερα, το Εργαστήριο παρέχει συμβουλές προληπτικής και ενεργητικής συντήρησης σε βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, επιμελητές εκθέσεων, υπεύθυνους συλλογών και συλλέκτες. Επίσης αναλαμβάνει την καταγραφή συλλογών και τη συντήρηση χάρτινου υλικού άλλων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση του ΜΙΕΤ.

Διαθέτει  εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό κάθε Πέμπτη, 10:00–14:00. Τις ίδιες ώρες κάθε Πέμπτη, το Εργαστήριο είναι επίσης ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο για παροχή συμβουλών.