Ματαίωση παρουσίασης βιβλίου του Σ. Ζουμπουλάκη

13 October 2016

Ματαιώνεται η παρουσίαση του βιβλίου του
Σ. Ζουμπουλάκη "Ο Στεναγμός των Πενήτων",
που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου
στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη.