Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
Artistis :
Stefanos Zannis
Location: Athens
Store Opening: 28 Sep 2006
Duration: 28 Sep 2006 - 25 Nov 2006
Multimedia:

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Stefanos Zannis

Στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής, Αμερικής 13, παρουσιάζεται η δουλειά του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΝΝΗ :

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»

την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006, στις 8 μ.μ.

Ο Στέφανος Ζαννής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Από το 1984 έως το 1989 σπούδασε στην ΑΣΚΤ, στο Β΄ εργαστήριο ζωγραφικής, με καθηγητή τον Η. Δεκουλάκο. και από το 1991 έως το 1994 στο Β΄ εργαστήριο χαρακτικής (δεύτερο πτυχίο), με καθηγητή τον Α. Εξαρχόπουλο. Από το 1993 έως το 1995 ήταν υπότροφος του ΙΚΥ για σπουδές στη χαρακτική. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει σχέδια και προσχέδια για την εικονογράφηση της Μυστηριώδους νήσου του Ιουλίου Βερν, στην επανέκδοση του 2006 από την Εστία (μετάφραση Κωνσταντίνου Τσιρόπουλου).

Photo Gallery


Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email