ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ (1899-2001)
Artistis :
Nelly's
Location: Athens
Store Opening: 08 May 2000
Duration: 08 May 2000 - 09 Jun 2000
Multimedia:

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ (1899-2001)

Nelly's

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας. Παρουσιάστηκαν 140 περίπου φωτογραφίες της γνωστής φωτογράφου Νelly's που ανήκουν στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Οι φωτογραφίες που εκτέθηκαν ήταν 21 πρωτότυπες εκτυπώσεις από τη Δρέσδη, την Ελβετία και την Αθήνα και 51 σύγχρονες εκτυπώσεις από τα πρωτότυπα αρνητικά της περιόδου της Γερμανίας και της Αθήνας. Ακόμη, στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν 22 σύγχρονες εκτυπώσεις από τις Δελφικές Εορτές (1927-1930).

Photo Gallery


Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email