Αναδρομική έκθεση (1924-1990)
Location: Athens
Store Opening: 11 Dec 2002
Duration: 11 Dec 2002 - 31 Jan 2003

Αναδρομική έκθεση (1924-1990)

Asantour Bacharian

Το ΜΙΕΤ διοργάνωσε αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και ιδρυτή του καλλιτεχνικού και πνευματικού κέντρου «Ώρα» Ασαντούρ Μπαχαριάν στην οποία παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά έργα από τις πιο σημαντικές θεματικές ενότητες της ζωγραφικής του παραγωγής, όπως είναι οι προσωπογραφίες και η καθημερινή ζωή των κρατουμένων, οι λευκοί πίνακες που απεικονίζουν τους χώρους των φυλακών και οι υδατογραφίες τοπίων.


Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email