ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ<br>Με οδηγούς τους παλιούς χαρτογράφους
Location: Athens
Store Opening: 26 Nov 2003
Duration: 26 Nov 2003 - 24 Sep 2004

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
Με οδηγούς τους παλιούς χαρτογράφους

Η δεύτερη έκθεση που διοργανώθηκε από το Αρχείο Χαρτογραφίας έχει ως θέμα το Αιγαίο πέλαγος, ένα χώρο που απασχόλησε ιδιαίτερα τους παλιούς χαρτογράφους για ιστορικούς, εμπορικούς, και στρατιωτικούς λόγους εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης στην ανατολική Μεσόγειο. Η έκθεση περιλαμβάνει 83 χαρακτηριστικά δείγματα της χαρτογραφικής παραγωγής από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, από τις πρώτες προσπάθειες απεικόνισης των νησιών μέχρι τους πιο ακριβείς επιστημονικά χάρτες. Με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής, το ΜΙΕΤ αποφάσισε να προβάλει και τις βιβλιοθήκες της περιφέρειας εκθέτοντας έργα αξιόλογα που ανήκουν στις συλλογές τους και έχουν σχέση με τη Χαρτογραφία και τη Γεωγραφία. Έτσι στην έκθεση, πέρα από τα έργα που ανήκουν στη συλλογή Μελά εκτίθενται και έξι σημαντικά έργα που ανήκουν στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς:ο χειρόγραφος πορτολάνος του 16ου αιώνα, δύο άτλαντες του Α. Ορτέλιους το Theatrum Orbis Terrarum (1584) και το    Il Theatro del Mondo (1598), το Tabularum Geographicarum Contractarum (1616) του Π. Μπέρτιους, ο πρώτος έντυπος ελληνικός πορτολάνος του Τάγια (1729) και το νησολόγιο του Τ. Πορκάκι L' Isole piu Famose del Mondo (1590).


Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email