ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ <br>Χαρτογραφήσεις του 16ου και του 17ου αιώνα
Location: Patra
Store Opening: 10 Nov 1999
Duration: 10 Nov 1999 - 19 Dec 1999

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Χαρτογραφήσεις του 16ου και του 17ου αιώνα

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν δείγματα της χαρτογράφησης των ελληνικών νησιών από τις αρχές του 16ου ώς το τέλος του 17ου αιώνα, καθώς και ναυτικών χαρτών της ίδιας εποχής που καθοδηγούσαν τους ναυτικούς στα ταξίδια τους.


Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email