Χαραυγή 1911, τεύχος 8

Year of Publish : 1981

Price : 4.06 €

Discount Price : 2.84 €

Publications ELIA

Συλλογικό

Χαραυγή 1911, τεύχος 8

Πρόκειται για την ανατύπωση του αφιερώματος που έκανε το περιοδικό «ΧΑΡΑΥΓΗ», τον Ιανουάριο του 1911 στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μέρος της σειράς «Αφιερώματα Περιοδικών» του Ε.Λ.Ι.Α.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email