Τριάντα τρία και τρία ανέκδοτα κείμενα 1902-1950: Επιστολές, ποιήματα κλπ.

Author : ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Year of Publish : 2000

Price : 3.04 €

Discount Price : 2.13 €

Publications ELIA

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Τριάντα τρία και τρία ανέκδοτα κείμενα 1902-1950: Επιστολές, ποιήματα κλπ.

Το βιβλίο Τριάντα τρία και τρία ανέκδοτα κείμενα αποτελεί δημοσίευση ανέκδοτων ή άγνωστων  λογοτεχνικών ή βιογραφικών κειμένων του Άγγελου Σικελιανού, τιμώντας τα τριάντα χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ποιητή. Τα κείμενα είναι διαρθρωμένα σε δέκα κύριες ενότητες και ένα παράρτημα, καταταγμένα με σχετική χρονολογική σειρά.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email