Το ζην επικινδύνως. Πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων στην καθημερινή ζωή

Author : ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Translation : Γιώργου Μπαρουξή

Title Of Prototype : The BMA guide to living with risk

Year of Publish : 1998

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-159-6

Price : 15.21 €

Discount Price : 10.65 €

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Το ζην επικινδύνως. Πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων στην καθημερινή ζωή

Το εγχειρίδιο αυτό του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου είναι ένας χρήσιμος οδηγός για την αποφυγή των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα: οι δίαιτες, το αλκοόλ, το κάπνισμα· τα ατυχήματα στη δουλειά και στο παιχνίδι, στο σπίτι και στο ταξίδι· η παραγωγή ενέργειας, η ακτινοβολία κάθε είδους, οι θεομηνίες, τα χημικά, ακόμα και η λήψη φαρμάκων, αποτελούν απειλές για την υγεία και τη  ζωή μας. Επίσης δίνεται έμφαση στο πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον κίνδυνο, πώς καθορίζονται τα επιτρεπτά επίπεδα κινδύνου και πώς σταθμίζονται, αντιμετωπίζονται ή αποσοβούνται οι πιθανοί κίνδυνοι. Γιατί, εντέλει, πιο επικίνδυνη από τον ίδιο τον κίνδυνο είναι η άγνοιά του. Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος (British Medical Association), η επαγγελματική ένωση των γιατρών της Μεγάλης Βρετανίας, ιδρύθηκε το 1832 με κύριο σκοπό να συμβάλει στη χάραξη ορθής πολιτικής σε θέματα δημόσιας υγείας κρίσιμα για την κοινωνία, το κράτος και το ιατρικό επάγγελμα. Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του, ο Σύλλογος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη  δημόσια υγεία και αναλαμβάνει επιστημονικές έρευνες τις οποίες διεξάγουν για λογαριασμό του ειδικοί επιστήμονες.
Προϊόν μιας τέτοιας έρευνας είναι και το παρόν βιβλίο. Ο συγγραφέας του Δρ Μάικλ Χέντερσον, ειδικευμένος στις τεχνολογικές παραμέτρους της φροντίδας για την υγεία, στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού, έχει συνεργαστεί με το Σύλλογο σε πολλά επιστημονικά προγράμματα, όλα συναφή με την αντιμετώπιση των κινδύνων στην καθημερινή ζωή.

Βιβλιοκρισίες

Ελευθεροτυπία, 30-10-1998
Από τι να φυλαγόμαστε στη ζωή

Βήμα, 1-11-1998
Ζώντας με τον κίνδυνο

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email