Το χειρόγραφο, το βιβλίο, τα ιστορικά αρχεία

Author : ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Year of Publish : 1988, 1η ανατ. 2006

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-344-0

Price : 6.08 €

Discount Price : 4.26 €

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το χειρόγραφο, το βιβλίο, τα ιστορικά αρχεία

Στο φυλλάδιο αυτό, σύνοψη των σεμιναρίων που οργάνωσε το ΜΙΕΤ στην Αθήνα (1987) και στη Θεσσαλονίκη (1988), το βιβλίο και το χειρόγραφο αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα που δημιουργήθηκαν με σκοπό να διασώσουν τα κείμενα από τη λήθη και τη φθορά που επιφέρει ο χρόνος. Η επιβίωσή τους έχει άμεση σχέση με τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα (δέρμα, χαρτί, μελάνι), τον τρόπο της κατασκευής τους (π.χ. χειροποίητα ή βιομηχανικά), την ποιότητα της πρώτης ύλης και την επεξεργασία της. Εξαρτάται ακόμη από το περιβάλλον στο οποίο φυλάσσονται, τη χρήση που τους γίνεται ή τις ταλαιπωρίες που υφίστανται. Εντούτοις, με κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και ορθή συντήρηση των βιβλίων και του αρχειακού υλικού είναι δυνατόν να αποτραπεί η φυσική φθορά. Με τις βασικές πληροφορίες και οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μικρό αυτό φυλλάδιο, το ΜΙΕΤ ελπίζει ότι θα ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που διαχειρίζονται ή έχουν στην κατοχή τους αρχειακό υλικό, ώστε να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διάσωση της πνευματικής μας κληρονομιάς.

 

 

 

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email