Το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία: 19ος - 20ος αιώνας: Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις

Author : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ / ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τη Σχολή Επιστημών Αγωγής - Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ

Year of Publish : 1999

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

Publications ELIA

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ / ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία: 19ος - 20ος αιώνας: Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις

Πρόκειται για την έκδοση των πρακτικών της διημερίδας με θέμα: Το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία 19ος-20ος αιώνας, Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4 – 5 Δεκεμβρίου 1998, στην Αλεξανδρούπολη.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email