Το κακουργιοδικείον της Ελισαβεττώνος

Author : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

Year of Publish : 1992

Dimensions : 21 x 27

Out of market

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

Το κακουργιοδικείον της Ελισαβεττώνος

Το διήγημα αυτό του Α. Ρ. Ραγκαβή πρωτοδημοσιεύτηκε ανυπόγραφο, με την ένδειξη «άρθρον πρωτότυπον», στο περιοδικό Ευτέρπη στις 15 Σεπτεμβρίου 1848. Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, ο Ραγκαβής περιέλαβε το διήγημα στην έκδοση των Απάντων του, με αρκετές τροποποιήσεις στην ορθογραφία και τη  γλώσσα.
Στην έκδοση αυτή ακολουθήθηκε η πρώτη δημοσίευση, με μόνη εξαίρεση τη διαίρεση του κειμένου σε δύο μέρη (από τα τρία που είχε υιοθετήσει ο Ραγκαβής στα  Άπαντα). Διορθώθηκαν τα εμφανή τυπογραφικά λάθη και συμπληρώθηκε η στίξη, όπου θεωρήθηκε αναγκαίο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η ορθογραφία απλοποιήθηκε, σύμφωνα με την επικρατέστερη γραφή. Οι τρείς ξυλογραφίες που αναπαράγονται εδώ συνόδευαν το διήγημα στην πρώτη του δημοσίευση.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email