Το ελληνικό βιβλίο, 1476-1830

Author : Α. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ / E. LAYTON / Λ. ΔΡΟΥΛΙΑ

Year of Publish : 1986

Dimensions : 25 x 30

Out of stock

Publications of the National Bank of Greece

Α. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ / E. LAYTON / Λ. ΔΡΟΥΛΙΑ

Το ελληνικό βιβλίο, 1476-1830

Πρόθεση του βιβλίου αυτού είναι να δείξει τη  σημασία που έχει για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία μας η μελέτη των ελληνικών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Τα κείμενα τα υπογράφουν η Αικατερίνη Κουμαριανού, η Λουκία Δρούλια («Η εκδοτική του βιβλίου») και η Έβρο Λέυτον («Η τεχνική του βιβλίου»). Εδώ και κάμποσες δεκαετίες, η έρευνα και οι μελέτες γύρω από το βιβλίο, την εκδοτική κίνηση και παραγωγή έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των ιστορικών. Ο κόσμος του βιβλίου δημιουργεί στον μελετητή έναν ευρύ χώρο αναζητήσεων, έρευνας και μελέτης: συγγραφείς, εκδότες και τυπογράφοι, διορθωτές και επιμελητές, χαράκτες τυπογραφικών στοιχείων, οι ασχολούμενοι με τη  διακόσμηση και εικονογράφηση του βιβλίου, οικονομικοί χορηγοί, βιβλιοπώλες, όλοι αυτοί απαρτίζουν το εκδοτικό κύκλωμα και συνδυάζονται προκειμένου να κινήσουν τη  βιβλιοπαραγωγή. Έτσι λοιπόν το δημιουργικό κείμενο, αποτέλεσμα πνευματικών και παιδευτικών διεργασιών, φτάνει να εκφράζει μιαν άλλη πραγματικότητα τη  στιγμή που έρχεται στα χέρια του χρήστη, όταν ένας αριθμός από συμμετοχές έχει δώσει σχήμα και μορφή στην πνευματική ύλη, για να την κάνει οικεία και προσιτή στο κοινό.
Χάρη στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει ορισμένα από τα πιό λαμπρά επιτεύγματα της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης και να παρακολουθήσει τα διαδοχικά στάδια της εξέλιξής της.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email