Το βιβλιογραφικό προσκήνιο στην Ελλάδα σήμερα: Πρακτικά πρώτου συνεδρίου ελληνικής βιβλιογραφίας

Year of Publish : 1990

Price : 10.14 €

Discount Price : 7.10 €

Publications ELIA

Συλλογικό

Το βιβλιογραφικό προσκήνιο στην Ελλάδα σήμερα: Πρακτικά πρώτου συνεδρίου ελληνικής βιβλιογραφίας

Ο τόμος περιλαμβάνει τα πρακτικά του Συνεδρίου, «Το Βιβλιογραφικό Προσκήνιο στην Ελλάδα Σήμερα» που διοργανώθηκε το 1989 καθώς και τον κατάλογο της «Έκθεσης Ελληνικών Βιβλιογραφιών» που οργανώθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου. Οι συζητήσεις δημοσιεύονται στη μορφή του ζωντανού προφορικού λόγου, με ελάχιστες διαγραφές, που αφορούν παρεμβάσεις συντονιστών.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email