Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων 1628: Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου

Author : ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Year of Publish : 2002

ISBN Xartodeto : 960-87163-0-6

Price : 22.31 €

Discount Price : 15.62 €

Publications ELIA

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων 1628: Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου

Το βιβλίο Κοινωνικές Αντιθέσεις στην Πόλη της Ζακύνθου, Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων (1628) αποτελεί μια μονογραφία στηριζόμενη στα βενετικά αρχεία και βιβλιοθήκες, δεδομένης της καταστροφής του τοπικού αρχείου της Ζακύνθου. Πρόκειται για μια προσπάθεια ιστορικής παρουσίασης και ερμηνείας γεγονότων και φαινομένων της εποχής, σε ένα χώρο συνάντησης πολλαπλών πολιτισμικών παραμέτρων.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email