Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846). Μια μαρτυρία από το κατάστιχο του εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου

Author : ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. ΛΙΑΤΑ

Year of Publish : 1984

Dimensions : '14 x 21

Price : 4.16 €

Discount Price : 3.12 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. ΛΙΑΤΑ

Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846). Μια μαρτυρία από το κατάστιχο του εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου

Το βιβλίο αυτό προσφέρει ένα παράδειγμα οικιακών δαπανών στην Αθήνα, στα μέσα του 19ου αιώνα. Η πηγή είναι το επιστολάριο ενός εμπόρου, του Χριστόδουλου Ευθυμίου, όπου ο συντάκτης του έχει καταχωρίσει, ανάμεσα στ' άλλα, τα σπιτικά του έξοδα από τον Νοέμβριο του 1839 ώς τον Ιούλιο του 1846: πρόκειται για μια πηγή που επιτρέπει να γίνουν σταθμητές προσεγγίσεις στο βιοτικό επίπεδο ενός αστού στα πρώτα χρόνια της ζωής της ελληνικής πρωτεύουσας, να φανεί τί αντιπροσώπευε σε χρηματικές αξίες αυτό το βιοτικό επίπεδο, να δειχτεί η δομή του, να αποκατασταθεί η σχέση ανάμεσα στις δαπάνες διατροφής και στα άλλα οικιακά έξοδα, να ανασυγκροτηθεί, τέλος, το διαιτολόγιο.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email