Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1834)

Author : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΠΕΛΑΣΗ-ΜΙΝΟΓΛΟΥ

Year of Publish : 1988

Dimensions : '14 x 21

Price : 6.49 €

Discount Price : 4.87 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΠΕΛΑΣΗ-ΜΙΝΟΓΛΟΥ

Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1834)

Η μαρτυρία της οικογένειας του οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης και μετέπειτα ανώτατου στρατιωτικού στελέχους Βάσου Μαυροβουνιώτη αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για τα πρώτα οθωνικά χρόνια. Ο χώρος είναι η Αθήνα, η ιστορική στιγμή παρατήρησης το 1834, και το αντικείμενο η κοινωνική και οικονομική συμπεριφορά της ανερχόμενης αυτής αστικής οικογένειας, που είναι ενδεικτική μιας συγκεκριμένης κοινωνικής κατηγορίας.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email